เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน พร้อมนิสิตรดับบัณฑิตศึกษาและคณะนักวิจัย จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำผลงานวิจัย “เครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ” (Prototype development of textiles coatings using atmospheric pressure plasma) โดยจุดเด่นของสิ่งทอที่เคลือบนั้นจะมีคุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย สะท้อนน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพเนื่องจาก cotton 100% plasma assist coated SiO2- ZnO-NPs เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สีติดคงทนไม่ซีดจางเร็ว นอกจากนี้ยังมีราคาขายที่ถูกกว่าผ้าเคลือบสารเคมีชนิดอื่น ๆ ซึ่งได้นำมาประยุกต์ใช้ผลิตเป็นหน้ากากผ้าและเสื้อผ้าแอนตี้แบคทีเรีย และกันน้ำ โดยผลงานชิ้นนี้ได้ร่วมแสดงในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ร่วมกับอีกกว่า 500 ผลงานทั่วประเทศ จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ