1. ว่านตูบหมูบสารคาม (Kaempferia mahasarakhamensis Saensouk & P. Saensouk)

          เป็นพืชชนิดใหม่ของโลกและถิ่นเดียวของไทย ในสกุลเปราะ (Kaempferia) วงศ์ขิง (Zingiberaceae) ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่จังหวัดมหาสารคาม ลักษณะเด่นคือ ต้นขนาดใหญ่ตั้งตรง แผ่นใบรูปรี ตั้งตรง และมีขนาดใหญ่ (ที่มา : Saensouk, S. and Saensouk, P.  2019. Kaempferia mahasarakhamensis sp. nov. (Zingiberaceae), a New Species from Northeastern Thailand. Taiwania. 64(1): 39-42.)

2. ตูบหมูบตะมุตะมิ (Kaempferia phuphanensis Saensouk & P. Saensouk)

          พืชชนิดใหม่ของโลกและถิ่นเดียวของไทย ในสกุลเปราะ วงศ์ขิง ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เทือกเขา     ภูพาน ชื่อท้องถิ่น คือ “ตูบหมูบตะมุตะมิ” เนื่องจากพืชชนิดนี้มีขนาดและรูปร่างน่ารัก ลูกศิษย์ที่ออกภาคสนามด้วยกันพบเห็นและเรียกว่าต้นตะมุตะมิหรือน่ารัก ผู้วิจัยตั้งตามศัพท์ที่วัยรุ่นเรียกกันมาตั้งเป็นชื่อท้องถิ่น ลักษณะเด่น คือ ต้นขนาดเล็กตั้งตรง แผ่นใบรูปรี ตั้งตรง และขนาดเล็ก หลังแผ่นใบสีแดงเลือด ดอกสีขาว กลีบปากสีขาวล้วนหรือบางกลีบมีแต้มสีม่วงอ่อน (ที่มา : Saensouk, S. and Saensouk, P. 2019. Kaempferia phuphanensis (Zingiberaceae), a New Species from Thailand. The Journal of Japanese Botany. 94(3): 150–153.)

3. กระชายอีสาน (Boesenbergia isanensis Saensouk & P. Saensouk)

          พืชชนิดใหม่ของโลกและถิ่นเดียวของไทย ในสกุลกระชาย (Boesenbergia) วงศ์ขิง ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ “ภาคอีสาน” เนื่องจากพบครั้งแรกในภาคอีสานและปัจจุบันพบว่าพืชชนิดนี้มีการกระจายพันธุ์ในภาคอีสานเท่านั้นลักษณะเด่น คือ เหง้ายาวกว่ากระชายทั่วไป เนื้อเหง้ามีสีเหลืองเข้ม รากสะสมอาหารไม่เกิดเป็นกระจุกเหมือนกระชายทั่วไป แผ่นใบมีแถบสีแดงเลือดหมู ดอกมีสีครีมและกลีบปากสีแดงอ่อน (ที่มา : Saensouk, S. and Saensouk, P. 2020. Boesenbergia isanensis (Zingiberaceae), a New Species from Thailand. The Journal of Japanese Botany. 95(2): 65-68.)

4. ต้นแมงแคง (Amomum foetidum Boonma & Saensouk)

          เป็นพืชชนิดใหม่ของโลกและพืชถิ่นเดียวของไทย สกุลกระวาน (Amomum) วงศ์ขิง (Zingiberaceae) ตั้งชื่อตามลักษณะกลิ่นของต้นเป็นกลิ่นแมงแคง จึงเรียกต้นนี้ว่า “ต้นแมงแคง”ลักษณะเด่น คือ ทุกส่วนของต้นพืชมีกลิ่นแมงแคง (ที่มา : Boonma, T., Saensouk, S. and Saensouk, P.  2020. Amomum foetidum (Zingiberaceae), a New Species from Northeast Thailand. Taiwania. 65(3): 364-370.)

5. เปราะใบลายจุด (Kaempferia maculifolia Boonma & Saensouk)

          พืชชนิดใหม่ของโลกและถิ่นเดียวของไทย ในสกุลเปราะ วงศ์ขิง ตั้งชื่อตามลักษณะลายจุดสีดำบริเวณผิวใบด้านบน ลักษณะเด่นคือ มีลายจุดสีดำบริเวณผิวใบด้านบน
( ที่มา : Boonma, T., Saensouk, S. and Saensouk, P.  2020. Two New Species of Kaempferia L. (Zingiberaceae) from Thailand. Taiwania. 65(3): 371-381.)

6. เปราะเมืองตาก (Kaempferia takensis Boonma & Saensouk)

          พืชชนิดใหม่ของโลกและถิ่นเดียวของไทย ในสกุลเปราะ วงศ์ขิง ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่จังหวัดตาก เนื่องจากพบครั้งแรกที่จังหวัดตาก     ลักษณะเด่นคือ ช่อดอกเกิดก่อนต้น ดอกสีชมพูทั้งหมด (ที่มา : Boonma, T., Saensouk, S. and Saensouk, P.  2020. Two New Species of Kaempferia L. (Zingiberaceae) from Thailand. Taiwania. 65(3): 371-381.)