ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ได้กล่าวต้อนรับ Professor Andrei Volodin จาก Department of Mathematics & Statistics, University of Regina ประเทศแคนาดา ในโอกาสที่ได้เดินทางมาร่วมทำวิจัยกับคณาจารย์ในภาควิชาคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) และ ทุน Visiting Professor (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 เดือน ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2567