สถานที่จำหน่ายอาหาร

ตลาดน้อย
ตลาดน้อย ตั้งอยู่ ณ บริเวณข้างหอพักกันทรวิชัย หอพักใน ม.ใหม่ ซึ่งเปิดให้นิสิตเลือกซื้อสินค้าทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 23.00 น. โดยประมาณ เป็นสถานที่จำหน่ายอาหารให้กับนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่มีให้เลือกเยอะมาก หลากหลาย สะอาด สะดวก ราคาถูก ปลอดภัยได้มาตรฐาน

ร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม ไว้บริการนิสิตในเขตภายในมหาวิทยาลัย ตามพื้นที่ของคณะ หน่วยงานต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ร้านอาหารภายนอกมหาวิทยาลัย
ร้านอาหารภายนอกมหาวิทยาลัย มีมากมาย หลากหลายชนิดให้นิสิตได้เลือกรับประทาน โดยอยู่ในเขตรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ไม่ไกล