ACTIVITIES

คณะวิทย์ฯ มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (SC3-202) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง กองทัพเรือ...

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน...

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแห่กัณฑ์หลอนถวายต้นเงินเนื่องในงานบุญผะเหวด มมส แบบวีถีใหม่ (New normal) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564 ณ โรงอาหาร...

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดแบบวีถีใหม่ (New normal)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด "ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี 2564"...

มมส MOU ร่วมกับ หจก.อเมซิ่ง เกรซ เฮลท์ โปรดักท์ ร่วมกันวิจัยเกี่ยวกับเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซิ่ง เกรซ เฮลท์ โปรดักท์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (แบบออนไลน์) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ หจก. อเมซิ่ง...

โครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านเคมีของนิสิต ครั้งที่ 3 (3rd Chemistry Research Symposium 2021 ประจำปีการศึกษา 2564)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านเคมี ครั้งที่ 3 (3rd Chemistry Research Symposium 2021 (3rd CSR2021)...

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน...

คณะวิทยาศาสตร์รับมอบหน้ากากอนามัยจาก หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท์ จำนวน 70 กล่อง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 70 กล่อง จาก หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท์ โดย คุณกนกวรรณ...

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ณ...

สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 นางอมรรัตน์ หลายโคตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน ได้มอบกระเช้าอวยพรและรับพรปีใหม่จากคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณบดี และรองคณบดี เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564...